פרסומים בתקשורת

פעילות קהילתית אחרת

פרוייקט צינורות המים בכפר ואנג-ג'יא-שאן 王家山 (ליו-חה-צון 六合村) בחבל סה-צ'ואן